שכבת יא'

תרגיל מחוזי -למידה בחירום – שכבת יא התוכנית הייעוצית –מתמקדת השנה בשני נושאים עיקריים: "אלכוהול ונהיגה" ו"אהבה וזוגיות". במסגרת העיסוק בנושא "אלכוהול ונהיגה" מתקיימים שיעורי חינוך והסברה בכיתות, יום שיא שהוקדש לנושא הבטיחות בדרכים בשיתוף עמותת "אור ירוק", וצפייה בהצגה "חיים פעם אחת" המבוססת על מקרים אמיתיים ועוסקת בסיפור אהבה והתבגרות של שני צעירים שתאונת […]

שכבת י'

תרגיל למידה מרחוק תרגיל מחוזי למידה בחירום – שכבת י' אסיפת הורים– אסיפת ההורים להורי תלמידי שכבת י', נפתחה בהרצאה של כתב הפלילים דורון הרמן. ההרצאה עסקה בסכנות הגלישה ברשתות החברתיות והתנהלות נכונה בהן, בהתמקדות בבני הנוער. הרצאה מרתקת, בנושא שמעסיק כל הורה במציאות הטכנולוגית כיום. התוכנית הייעוצית – מניעת התנהגויות סיכוניות התוכנית הייעוצית בשכבת […]

בית ספר קהילתי

פעילויות בית הספר הקהילתי הפעילויות המוצעות בבית הספר הקהילתי נותנות מענה לאוכלוסיות שונות, בהן: תלמידים, הורים, מורים וחברי קהילת העיר קרית אתא. התוכנית הקהילתית פועלת השנה בשלושה מוקדים: ערבי בית מדרש כ-5 מפגשי למידה מן המקורות בחברותא, עם הקשר לחיים העכשוויים ולעולם המודרני. להקות בית הספר- קבוצת תלמידים מבית הספר שמלוּוים על ידי מעבד מוזיקלי […]

הטיפול בפרט

פסיכופדגוגיה-יחסי מורה תלמיד מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, הורים ומורים כאחד, מהוות ערוץ מרכזי באמצעותו מקבלים הילדים משאבים רגשיים המקדמים את התפתחותם, ומשמשות כמנוע המפעיל צמיחה וגדילה. בקשר מורה-תלמיד בולטים שני מרכיבים בסיסיים: האחד, דידקטי במהותו, הכרוך בתהליך ההוראה-הלמידה, והאחר, פסיכולוגי במהותו, הבא לידי ביטוי בקשר הבין-אישי המתפתח ביניהם, מקצתו במודע ומקצתו שלא במודע . […]

לזכרםלוח צלצוליםמסע ישראלי שכבת י"אמידע להורים ולתלמידים

אישור צילום תלמידיםdocx הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד חוזר רישום י תשעח שאלון קבלה חדש 

זכויות התלמיד

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות: המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן. ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות. התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן. המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע. תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם […]

ספרייה

  השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.   תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!