רחפנים

על בית ספר

ספריה

כאן תוכן

מעורבות חברתית – התפתחות אישית

התוכנית למעורבות חברתית הינה תוכנית תלת שנתית הכוללת את כל תלמידי בית הספר. בין מטרותיה של התוכנית טיפוח בני נוער אחראים, בוגרים אשר תורמים ומגלים מעורבות בקהילתם.

התוכנית נפתחה השנה ביום שיא, שכלל צפייה בהצגה מרגשת "שנת חיי היפה ביותר", המתארת קשר הנרקם בין נער מתבגר במהלך ההתנדבות שלו לבין קשישה לה הוא עוזר. ההצגה לא הותירה אף עין יבשה. בהמשך התקיים יריד, במרכז הנוער בעיר, בשיתוף עם הרשות המקומית, במהלכו התלמידים נחשפו למקומות ההתנדבות השונים ובחרו מקום התנדבות בו יתנדבו במהלך שנת הלימודים. בין מקומות ההתנדבות והפרויקטים השונים, ניתן למצוא מקומות מגוונים:

  1. "ארכיאולוגים צעירים"- פרוייקט מיוחד של רשות העתיקות בשילוב מטה פולין. תלמידי שכבת י' משולבים בחפירות ארכיאולוגיות המעניקות סיוע כלכלי למסע לפולין, כחלק מערבות הדדית בתוך בית הספר. המשתתפים בפרוייקט עוברים מפגשי העשרה בתחום עם מיטב הארכיאולוגים וישתתפו בימי חפירה מודרכים.
  2. "מערך יעלים"- תלמידי שכבת י' המתנדבים עם בני נוער עם מגוון מוגבלויות, ומעלים יחד מופע שמוצג בפני קהל. התלמידים שותפים לתרבות הפנאי של הנערים ומסייעים להם בלמידת ריקודים לקראת המופע ובהשתלבות במגוון תפקידים. המפגשים המשותפים מרגשים ויוצרים חיבור וקשר חזק בין התלמידים לבני הנוער במערך יעלים.
  3. "ניפגש בחמש"- תוכנית של "קדימה מדע" שנועדה לקידום לימודי המתמטיקה בישראל. מדובר בתוכנית חונכות של תלמידי החטיבה העליונה, אשר חונכים תלמידים הלומדים בחטיבות הביניים, במטרה לחזק את שליטתם במקצוע המתמטיקה. החונכות מחזקת את התלמידים מבחינה מקצועית, ומחזקת את הקשר בין התלמידים בחטיבה העליונה לתלמידי חטיבת הביניים.
  4. "אלבום לנופל"- תוכנית שנעשית יחד עם בית יד לבנים ותלמידי בית הספר, בהנחייתם של סטודנטים מלווים. מטרת התוכנית היא להנציח את זכר הנופל, על ידי יצירת קשר בין בני הנוער לבין המשפחות השכולות בעיר. התהליך כולל ביקור בבית משפחתו של הנופל, איסוף חומרים, תמונות וסיפורים על חייו ועיבוד כל המידע לאלבום בשני עותקים, האחד יימסר למשפחה והשני לבית יד לבנים.

הטיפול בפרט

שכבת י'

בית ספר קהילתי

ביה"ס הקהילתי פועל מתוך אמונה כי מפגשים משותפים של הורים,

מורים, תלמידים וחברי קהילה, מניבים הזדמנויות למפגשים מעניינים, מפרים ומאתגרים לכל המשתתפים בהם.

פעילויות בית הספר הקהילתי פועלות במספר רמות החל בהעצמה ותרומה אישית למשתתף בהן וכלה ביצירת הון אנושי וחברתי המזין את קהילתו וסביבתו.

שלושה מישורי פעילות מזמן ביה"ס הקהילתי בשנה זו: השתתפות בבתי מדרש, השתתפות בסדנת התיאטרון הקהילתי וכן השתתפות בערבי זמר של להקת ביה"ס.

אנו מאמינים כי ההשתתפות של ההורים, המורים והתלמידים בפעילויות תורמת לכל המעורבים ומנחילה אצל הנוער ערכי מעורבות ועניין בקהילה.

 

הטיפול בפרט

פסיכופדגוגיה-יחסי מורה תלמיד

מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, הורים ומורים כאחד, מהוות ערוץ מרכזי באמצעותו מקבלים הילדים משאבים רגשיים המקדמים את התפתחותם, ומשמשות כמנוע המפעיל צמיחה וגדילה.

בקשר מורה-תלמיד בולטים שני מרכיבים בסיסיים: האחד, דידקטי במהותו, הכרוך בתהליך ההוראה-הלמידה, והאחר, פסיכולוגי במהותו, הבא לידי ביטוי בקשר הבין-אישי המתפתח ביניהם, מקצתו במודע ומקצתו שלא במודע .

מרכיב ההוראה-למידה הוא מובנה, פורמאלי וברור למדי: התפקידים של המורה והתלמיד מוגדרים והציפיות ברורות ומוסכמות על הכול , דהיינו הרחבת הידע של התלמיד. התהליך הבין-אישי מובנה הרבה פחות מאשר תהליך ההוראה-למידה, הגדרתו מעורפלת, והוא כרוך במתן תשומת לב מיוחדת לתלמיד זה או אחר, על פי הנסיבות והצרכים האישיים הייחודיים לכל תלמיד. תהליך בין-אישי מתפתח מעצם טבעו של המפגש המתמשך והאינטנסיבי בין שני השותפים בחוויה החינוכית. המורה וגם התלמיד מביאים אתם למפגש המשותף את תכונותיהם האישיות, ציפיות, מחשבות, קשיים ורקע קודם של קשרים בין מורה לתלמיד.

השנה, אנחנו ממשיכים במסע הפסיכו-פדגוגי אותו התחלנו בשנת הלימודים הקודמת ואשר כולל היכרות עם התפיסה הפסיכו-פדגוגית, והקניית כלים פרקטיים לעבודה יומיומית בביה"ס.

התפיסה הפסיכו-פדגוגית מתייחסת לתהליכים מקבילים שמתקיימים בכיתה, פדגוגיים ורגשיים, ועוסקת בשאלה: איך לחבר את התלמיד אל המידע? איך לפתח בקרבו תהליכי חשיבה שיאפשרו לו לימוד מיטבי, הפנמה ויכולת שליפה של הידע הרב המובא אל פיתחו?

הפסיכו-פדגוגיה מנסה לברר מהו הדבק שהופך מידע לידע מופנם, פנימי, כזה שהוא חלק מתוך הווייתו של התלמיד, ולפיכך הוא יכול לשלוף אותו במבחן ובעיקר לחיות ולהתחנך לאורו…

התשובה הנוכחית מתייחסת למשולש היחסים בין המורה-התלמיד-חומר הלימוד, כשהדגש הוא על מערכות יחסים. הדבר שמוליך ידע, קושר ומדביק ידע בין אנשים, והופך את הידע למידע, קשור במערכת היחסים המתקיימת במשולש הנ"ל. לקשר הזה שבין המורה לתלמיד ישנה משמעות מרחיקת לכת  עבור שני העולמות. למורה יש מקום משמעותי בעולמו של התלמיד, הוא יכול להשפיע עליו, על המוטיבציה שלו להתפתחות ועל דרכו המקצועית והאישית, דרך הקשר הנרקם ביניהם.