web top

https://www.webtop.co.il

יב הודעות

שכבת  י"ב  –  שנה"ל  תשע"ז – חלוקת  כיתות  רכזת – אושרית רון יועצת – רחל קפון מגמה/ מסלול מחנך/ת כיתה מצטיינים – מחשבים אדוארד ברודסקי   יב/1 עיוני מוגבר רונית בן דב   יב/4 תקשורת אושרית רון   יב/5 עיוני מוגבר אינה סולומון   יב/6 תקשורת+מנהל – רגיל שולה אסולין   יב/8 בגרות חלקית קארין פינקלשטיין […]

יא הודעות

שכבת  י"א  –  שנה"ל  תשע"ז –   חלוקת  כיתות רכזת – גלי דנא יועצת – ענבל פרנקל מגמה/מסלול מחנך/ת כיתה מצטיינים – מדעים אמיר משה   יא/2 עיוני +תקשורת – מוגבר שני נחום   יא/5 עיוני מוגבר מירי בארי   יא/6 עיוני מוגבר גלי דנא   יא/8 תקשורת – רגיל אור צימר   יא/9 מנהל – […]

י הודעות

  שכבת י'  – שנה"ל תשע"ז   –  חלוקת  כיתות   רכזת –אידית גופמן   יועצת – מתי קטנר מגמה/ מסלול מחנך/ת כיתה מצטיינים – מחשבים+מדעים אידית גופמן י/1 עיוני מוגבר חיים אבקסיס י/4 עיוני מוגבר שרית מאייר   י/6 עיוני+אלק' – מוגבר איריס דהן   י/7 מב"ר טל קפלוטו   י/10 מנהל – רגיל […]