פולין

המסע לפולין – שכבת יב'

תוכנית ייעוציתבתי מדרשחינוך חברתי

צופים לעתיד שעת השינשין החינוך החברתי-ערכי תופס מקום נכבד בחיי התלמידים בביה"ס ובא לענות על צורכיהם לחברה נעימה ותומכת, הפועלת באקלים ערכי, חיובי, מעשיר ומטפח. החינוך החברתי מטפל בנושאים ערכיים, תרבותיים ואישיים, ובמסגרתו נחשפים התלמידים לנושאים שעל סדר היום ומטפלים בשאלות שנויות במחלוקת במסגרת שעורי חינוך, סדנאות, הרצאות והצגות. בשכבת כיתות י' – תוכנית למעורבות חברתית […]