Entries by wpengine

תקנון לתלמידים

            תקנון לתלמיד   תלמיד/ה יקר/ה,   בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל.   בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות.   להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות […]