Entries by wpengine

הכנה לשירות משמעותי

הכנה לצה"ל, לשירות משמעותי ולחיים בחברה הישראלית המעבר מילדות לבגרות ניכר ביתר שאת בשנות התיכון, התלמידים אינם עוד ילדים צעירים המתנהלים בחברה הפועלת לרווחתם בלבד, אלא הופכים לשותפים של ממש בעיצוב החברה בה הם חיים. תוכנית ההכנה לצה"ל היא תלת שנתית המאפשרת לתלמידים לתהות אודות מקומם בחברה ומפגישה אותם עם המקומות בהם הם יכולים להשפיע, […]

בית ספר קהילתי

ביה"ס הקהילתי פועל מתוך אמונה כי מפגשים משותפים של הורים, מורים, תלמידים וחברי קהילה, מניבים הזדמנויות למפגשים מעניינים, מפרים ומאתגרים לכל המשתתפים בהם. פעילויות בית הספר הקהילתי פועלות במספר רמות החל בהעצמה ותרומה אישית למשתתף בהן וכלה ביצירת הון אנושי וחברתי המזין את קהילתו וסביבתו. שלושה מישורי פעילות מזמן ביה"ס הקהילתי בשנה זו: השתתפות בבתי […]

הטיפול בפרט

פסיכופדגוגיה-יחסי מורה תלמיד מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, הורים ומורים כאחד, מהוות ערוץ מרכזי באמצעותו מקבלים הילדים משאבים רגשיים המקדמים את התפתחותם, ומשמשות כמנוע המפעיל צמיחה וגדילה. בקשר מורה-תלמיד בולטים שני מרכיבים בסיסיים: האחד, דידקטי במהותו, הכרוך בתהליך ההוראה-הלמידה, והאחר, פסיכולוגי במהותו, הבא לידי ביטוי בקשר הבין-אישי המתפתח ביניהם, מקצתו במודע ומקצתו שלא במודע . […]

חשמל

זהו המקצוע המוביל בתחום האנרגיה בעולם המודרני והוא חיוני בתעשיית משק האנרגיה בארצנו. 

במסגרת הלימודים ייחשף התלמיד לעקרונות חוקי החשמל בתעשייה ובחשמל הביתי.

 

מקצועות הלימוד:

 

  • פיזיקה – ברמה של 1 יח"ל.

 

  • מערכות חשמל – מקצוע מוגבר ברמה של 5 יח"ל, מתוכם 30% בית ספרי.

המקצוע מורכב מחלק עיוני וכן מלימודים התנסותיים במעבדה, הכוללים עבודה מעשית ושימוש בתוכנית סימולציה, תכנות באמצעות בקר ארדואינו.

 

  • מקצוע התמחות – מערכות הספק פיקוד ובקרה ברמה של 3,5 יח"ל בהתאם לרמתו הלימודית האישית של התלמיד.

 

  • במקצוע ההתמחות נלמד את מקצועות החשמל הביתי והתעשייתי, נשלב לימודי בקרים. 
  • במקצוע זה ייגשו התלמידים לבגרות 3 יח"ל לפי רמת הכיתה.

 

  • בוגרי המגמה זכאים לקבלת רשיון עוזר חשמלאי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

השירות כחשמלאי בצה"ל מוכר לצורך צבירת ותק לקבלת הרשיון.

 

  • תלמידי המגמה יידרשו לרכוש ציוד בסיסי לצורך עבודה במעבדה.

 

  • בוגרי המגמה, בעלי תעודה טכנולוגית יוכלו להמשיך לימודיהם במסגרת העתודה הטכנולוגית עד לקבלת תואר הנדסאי.

 

  • תלמידינו משתלבים היטב בצה"ל בתחומי החשמל השונים ובתעשייה.

 

                      

ניהול עסקי

  מגמת ניהול עסקי היא המגמה הגדולה ביותר בבית הספר בפרט ובארץ בכלל. תלמידי המגמה לומדים במשך שלוש שנים מקצועות מתחומי הדעת של מנהל עסקים: ניהול, הנהלת חשבונות, כלכלה וניהול משאבי אנוש. במהלך לימודיהם התלמידים מחויבים בכתיבת פרויקט מחקרי בתחום משאבי אנוש, בהיקף של 3 יח"ל או 5 יח"ל לבגרות. המחקר נעשה בארגונים עסקיים שונים. […]