תיכון רוגוזין – 1תיכון רוגוזין – 2תיכון רוגוזין – 3לוח צלצוליםרוגוזין בכותרות

[nggallery id="34"]

פרח לנופל

[nggallery id="36"]

מסע ישראלי שכבת י"אמידע להורים ולתלמידים

אישור צילום תלמידיםdocx הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד חוזר רישום י תשעח שאלון קבלה חדש 

זכויות התלמיד

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות: המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן. ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות. התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן. המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע. תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם […]

ספרייה

  השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.   תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!