תיכון רוגוזין – 1תיכון רוגוזין – 2תיכון רוגוזין – 3לוח צלצוליםמסע ישראלי שכבת י"אמידע להורים ולתלמידים

אישור צילום תלמידיםdocx הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד חוזר רישום י תשעח שאלון קבלה חדש 

זכויות התלמיד

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות: המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן. ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות. התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן. המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע. תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם […]

ספרייה

  השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.   תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!

בטיחות וביטחון

  הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהו על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד ולהתפנות מהמקום. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו'). בכל חדר […]

מבחנים

  ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך […]