בית ספר קהילתי

ביה"ס הקהילתי פועל מתוך אמונה כי מפגשים משותפים של הורים,

מורים, תלמידים וחברי קהילה, מניבים הזדמנויות למפגשים מעניינים, מפרים ומאתגרים לכל המשתתפים בהם.

פעילויות בית הספר הקהילתי פועלות במספר רמות החל בהעצמה ותרומה אישית למשתתף בהן וכלה ביצירת הון אנושי וחברתי המזין את קהילתו וסביבתו.

שלושה מישורי פעילות מזמן ביה"ס הקהילתי בשנה זו: השתתפות בבתי מדרש, השתתפות בסדנת התיאטרון הקהילתי וכן השתתפות בערבי זמר של להקת ביה"ס.

אנו מאמינים כי ההשתתפות של ההורים, המורים והתלמידים בפעילויות תורמת לכל המעורבים ומנחילה אצל הנוער ערכי מעורבות ועניין בקהילה.

 

הטיפול בפרט

פסיכופדגוגיה-יחסי מורה תלמיד

מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, הורים ומורים כאחד, מהוות ערוץ מרכזי באמצעותו מקבלים הילדים משאבים רגשיים המקדמים את התפתחותם, ומשמשות כמנוע המפעיל צמיחה וגדילה.

בקשר מורה-תלמיד בולטים שני מרכיבים בסיסיים: האחד, דידקטי במהותו, הכרוך בתהליך ההוראה-הלמידה, והאחר, פסיכולוגי במהותו, הבא לידי ביטוי בקשר הבין-אישי המתפתח ביניהם, מקצתו במודע ומקצתו שלא במודע .

מרכיב ההוראה-למידה הוא מובנה, פורמאלי וברור למדי: התפקידים של המורה והתלמיד מוגדרים והציפיות ברורות ומוסכמות על הכול , דהיינו הרחבת הידע של התלמיד. התהליך הבין-אישי מובנה הרבה פחות מאשר תהליך ההוראה-למידה, הגדרתו מעורפלת, והוא כרוך במתן תשומת לב מיוחדת לתלמיד זה או אחר, על פי הנסיבות והצרכים האישיים הייחודיים לכל תלמיד. תהליך בין-אישי מתפתח מעצם טבעו של המפגש המתמשך והאינטנסיבי בין שני השותפים בחוויה החינוכית. המורה וגם התלמיד מביאים אתם למפגש המשותף את תכונותיהם האישיות, ציפיות, מחשבות, קשיים ורקע קודם של קשרים בין מורה לתלמיד.

השנה, אנחנו ממשיכים במסע הפסיכו-פדגוגי אותו התחלנו בשנת הלימודים הקודמת ואשר כולל היכרות עם התפיסה הפסיכו-פדגוגית, והקניית כלים פרקטיים לעבודה יומיומית בביה"ס.

התפיסה הפסיכו-פדגוגית מתייחסת לתהליכים מקבילים שמתקיימים בכיתה, פדגוגיים ורגשיים, ועוסקת בשאלה: איך לחבר את התלמיד אל המידע? איך לפתח בקרבו תהליכי חשיבה שיאפשרו לו לימוד מיטבי, הפנמה ויכולת שליפה של הידע הרב המובא אל פיתחו?

הפסיכו-פדגוגיה מנסה לברר מהו הדבק שהופך מידע לידע מופנם, פנימי, כזה שהוא חלק מתוך הווייתו של התלמיד, ולפיכך הוא יכול לשלוף אותו במבחן ובעיקר לחיות ולהתחנך לאורו…

התשובה הנוכחית מתייחסת למשולש היחסים בין המורה-התלמיד-חומר הלימוד, כשהדגש הוא על מערכות יחסים. הדבר שמוליך ידע, קושר ומדביק ידע בין אנשים, והופך את הידע למידע, קשור במערכת היחסים המתקיימת במשולש הנ"ל. לקשר הזה שבין המורה לתלמיד ישנה משמעות מרחיקת לכת  עבור שני העולמות. למורה יש מקום משמעותי בעולמו של התלמיד, הוא יכול להשפיע עליו, על המוטיבציה שלו להתפתחות ועל דרכו המקצועית והאישית, דרך הקשר הנרקם ביניהם.

לזכרם

חשמל

זהו המקצוע המוביל בתחום האנרגיה בעולם המודרני והוא חיוני בתעשיית משק האנרגיה בארצנו. במסגרת הלימודים ייחשף התלמיד לעקרונות חוקי החשמל בתעשייה ובחשמל הביתי.

 

מקצועות הלימוד:

 

  • פיזיקה – ברמה של 1 יח"ל.

 

  • מערכות חשמל – מקצוע מוגבר ברמה של 5 יח"ל, מתוכם 30% בית ספרי.

המקצוע מורכב מחלק עיוני וכן מלימודים התנסותיים במעבדה, הכוללים עבודה מעשית ושימוש בתוכנית סימולציה, תכנות באמצעות בקר ארדואינו.

 

  • מקצוע התמחות – מערכות הספק פיקוד ובקרה ברמה של 3,5 יח"ל בהתאם לרמתו הלימודית האישית של התלמיד.

 

  • במקצוע ההתמחות נלמד את מקצועות החשמל הביתי והתעשייתי, נשלב לימודי בקרים. במקצוע זה ייגשו התלמידים לבגרות 3 יח"ל לפי רמת הכיתה.

 

  • בוגרי המגמה זכאים לקבלת רשיון עוזר חשמלאי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

השירות כחשמלאי בצה"ל מוכר לצורך צבירת ותק לקבלת הרשיון.

 

  • תלמידי המגמה יידרשו לרכוש ציוד בסיסי לצורך עבודה במעבדה.

 

  • בוגרי המגמה, בעלי תעודה טכנולוגית יוכלו להמשיך לימודיהם במסגרת העתודה הטכנולוגית עד לקבלת תואר הנדסאי.

 

  • תלמידינו משתלבים היטב בצה"ל בתחומי החשמל השונים ובתעשייה.

 

                                                            ב ה צ ל ח ה

 

             אילנה אזרואל

                                             מרכזת מגמת אלקטרוניקה ומחשבים

                                      ומערכות בקרה ואנרגיה

ניהול עסקי

 

מגמת ניהול עסקי היא המגמה הגדולה ביותר בבית הספר בפרט ובארץ בכלל.

תלמידי המגמה לומדים במשך שלוש שנים מקצועות מתחומי הדעת של מנהל עסקים:

ניהול, הנהלת חשבונות, כלכלה וניהול משאבי אנוש.

במהלך לימודיהם התלמידים מחויבים בכתיבת פרויקט מחקרי בתחום משאבי אנוש, בהיקף של 3 יח"ל או 5 יח"ל לבגרות. המחקר נעשה בארגונים עסקיים שונים.

ייחודה של המגמה הוא בהענקה לבוגריה, מעבר לתעודת בגרות טכנולוגית, גם תעודה מטעם משרד התמ"ת.

בתום שנה"ל נערך ערב חגיגי בהשתתפות מכובדים, גורמי פיקוח, הנהלת ביה"ס, תלמידים, הורים ומורים.

בערב זה מציגים בוגרי המגמה את מגוון הפרויקטים.

הישגי התלמידים זוכים לשבחים, ומזה כעשור מדורגים מעל הממוצע הארצי.

לתלמידי המגמה אפשרות לפנות ללימודי המשך לי"ג במסלול מזכירות רפואית/משפטית.