מגמת ניהול עסקי היא המגמה הגדולה ביותר בבית הספר בפרט ובארץ בכלל.

תלמידי המגמה לומדים במשך שלוש שנים מקצועות מתחומי הדעת של מנהל עסקים:

ניהול, הנהלת חשבונות, כלכלה וניהול משאבי אנוש.

במהלך לימודיהם התלמידים מחויבים בכתיבת פרויקט מחקרי בתחום משאבי אנוש, בהיקף של 3 יח"ל או 5 יח"ל לבגרות. המחקר נעשה בארגונים עסקיים שונים.

ייחודה של המגמה הוא בהענקה לבוגריה, מעבר לתעודת בגרות טכנולוגית, גם תעודה מטעם משרד התמ"ת.

בתום שנה"ל נערך ערב חגיגי בהשתתפות מכובדים, גורמי פיקוח, הנהלת ביה"ס, תלמידים, הורים ומורים.

בערב זה מציגים בוגרי המגמה את מגוון הפרויקטים.

הישגי התלמידים זוכים לשבחים, ומזה כעשור מדורגים מעל הממוצע הארצי.

לתלמידי המגמה אפשרות לפנות ללימודי המשך לי"ג במסלול מזכירות רפואית/משפטית.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת