הכנה לצה"ל, לשירות משמעותי ולחיים בחברה הישראלית

המעבר מילדות לבגרות ניכר ביתר שאת בשנות התיכון, התלמידים אינם עוד ילדים צעירים המתנהלים בחברה הפועלת לרווחתם בלבד, אלא הופכים לשותפים של ממש בעיצוב החברה בה הם חיים.

תוכנית ההכנה לצה"ל היא תלת שנתית המאפשרת לתלמידים לתהות אודות מקומם בחברה ומפגישה אותם עם המקומות בהם הם יכולים להשפיע, ליצור, לעצב ולשנות.                                                                                 

בשנה"ל הנוכחית משרד החינוך קבע שהנושא השנתי הוא "70 שנה למדינת ישראל".

שכבת י' – להיות אזרח

תלמידי שכבת י' נפגשים לראשונה עם סממני האזרחות הישראלית, בתהליך המשלב למידה חווייתית והתנסות. התלמידים יעסקו בשאלות של זהות עצמית וזהות מדינית-אזרחית. התוכנית כוללת שיעורי חינוך וסדנאות בנושא, סמינר המועבר ע"י מדרשת להב המתמקד בנושא הזהות היהודית-ישראלית, דמוקרטיה ומעורבות חברתית. לסיכום הנושא, תלמידי השכבה ייצאו ליום סיור "כור היתוך" בחיפה, במסגרתו יכירו את המציאות הישראלית והפערים החברתיים, יסיירו בשכונת הדר וידונו בזהויות והתרבויות השונות המרכיבות אותה ויפגשו עם פעיל חברתי שיספר על העשייה שלו בשכונה למען הקהילה והחברה.

בתום יום הפעילות יקבלו התלמידים תעודת אזרח חדש בטקס שכבתי חגיגי.

שכבת י"א

אסיפת ההורים – יריית הפתיחה של תוכנית ההכנה לצה"ל התקיימה כבר באסיפת ההורים הראשונה בתחילת חודש ספטמבר. ההורים האזינו להרצאה מפיה של סא"ל במיל' חנית גבאי, מנחה מטעם האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, מפקדת בלשכת הגיוס בחיפה וראש ענף מיון לשעבר. ההרצאה עסקה בהליכי המיון והגיוס לצה"ל אותם צפויים התלמידים לעבור בשנת הלימודים הנוכחית. ההרצאה לוותה בטיפים "עשה" ו"אל תעשה" ובדיון בדבר מקומם של ההורים בתהליך זה, בהכוונה והתמיכה לה זקוקים התלמידים בבית ובביה"ס גם יחד.

סדנא לקראת שירות משמעותי בצה"ל – כחלק מההכנה לשירות הצבאי, השתתפו תלמידי השכבה בסדנא בת חמישה שיעורים רצופים, אותה הנחו מפקדים בכירים לשעבר בצה"ל.

מטרות הסדנא הן: בירור עמדות תלמידים כלפי שירות בצה"ל באופן כללי ושירות משמעותי בפרט, קבלת מידע על התפקידים השונים בצה"ל והגברת המוטיבציה לקראת גיוס. הנושאים בהם עסקה הפעילות הם: צה"ל ואני, ערכי צה"ל, צבא וחברה ודגשים לקראת הצו הראשון בלשכת הגיוס.

בסיכומו של יום זה שמחנו לשמוע מהמפקדים המנחים, שהתרשמו מאד מכך שכלל התלמידים, בנים ובנות הביעו נכונות גדולה להתגייס לצה"ל לתפקידים משמעותיים, מתוך הכרה בשירות כזכות ולא כחובה.

פעילות "אחריי" – במסגרת ההכנה לשירות בצה"ל עוברת שכבת י"א סדנא עם מדריכי "אחריי". הסדנאות כוללות שלושה מפגשים שנתיים בנושא ימי המיון, לכלל תלמידי השכבה.

שכבת י"ב

במסגרת ההכנה לצה"ל עוברים תלמידי שכבת י"ב מגוון הרצאות ופעילויות לעידוד גיוס ושירות משמעותי:

  • "אחריי"- התלמידים משתתפים בשתי סדנאות כיתתיות ובהן דנים על ערכים, נחשפים למגוון התפקידים הצבאיים השונים ומתמודדים עם דילמות סביב השירות הצבאי
  • "יום בעקבות לוחמים" בחודש אוקטובר יצאו תלמידי שכבת י"ב לרמת הגולן ליום בעקבות לוחמים. מטרות היום כללו: הכרת סיפורי גבורה וחיבור למורשת, עידוד המוטיבציה לגיוס ולשירות משמעותי בצה"ל. במהלך היום ביקרו התלמידים באתרי מורשת קרב ושמעו את סיפור גבורתו של תת אלוף במיל' אביגדור קהלני. כמו כן, נחשפו לחילות השונים ולמגוון תפקידים הקיימים בצה"ל. היום הסתיים בתרגיל אש מרהיב.
  • שנת שירות – לאור הצלחת עבודת השינשינים (שנת שירות) בבית ספרנו, גם בשנה"ל הנוכחית נמשכת עשייתם המבורכת בבית הספר. השינשין הוא בוגר תיכון שבחר לדחות את שירותו הצבאי בשנה ולתרום לקהילה במסגרת שנת שירות. תלמידי השכבה השתתפו בפאנל בנושא מכינות ושנת שירות ולאחריו ביריד שבו נחשפו להזדמנויות הפתוחות בפניהם. בנוסף, השינשינים מתלווים למסעות השנתיים, מארגנים פעילויות חברתיות ופועלים בכל שלוש השכבות

     

הגדרות כלליות כניסה למערכת