פעילויות בית הספר הקהילתי

הפעילויות המוצעות בבית הספר הקהילתי נותנות מענה לאוכלוסיות שונות,
בהן: תלמידים, הורים, מורים וחברי קהילת העיר קרית אתא.

התוכנית הקהילתית פועלת השנה בשלושה מוקדים:

הגדרות כלליות כניסה למערכת