מקום 4 בתחרות רחפנים !!!

הגדרות כלליות כניסה למערכת