בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל.

בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות.

להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות שיביאו ליצירת

אקלים של שיתוף פעולה, הגברת אחריות הפרט לרשות הכלל, פיתוח יחס של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות בין כל באי בית הספר.

תקנון זה המוגש לך עם תחילת שנת הלימודים, מהווה בסיס לאורח חיים נאות בבית הספר והוא כולל לצד הזכויות את חובותיך כתלמיד/ה.

אנו מצפים שאת/ה התלמיד/ה תנהג/י בהתאם לתקנון זה ומאחלים לך

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

                                                                                                                         

בברכה

ההנהלה

וצוות המורים

 

      

 

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת