1. השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב.
  2. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר.
  3. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר.
  4. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.

 

תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!

הגדרות כלליות כניסה למערכת