א.1. על התלמיד לשקוד על לימודיו במהלך כל שנות לימודיו בחטיבה העליונה, למצות את כישוריו ויכולותיו ולסיים לימודיו התיכוניים עם זכאות לתעודת בגרות איכותית.

 • א.2. תלמיד חייב להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש מידי שיעור בשיעור.
 • א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של תלמיד אשר נתפס בהעתקה, ציונו של התלמיד יהיה אפס ויורד לו ציון בהתנהגות. כמו כן, תירשם לו הערה על העתקה בתעודת הרבעון/המחצית.
 • א.4. תלמיד שנתפס מעתיק לא יהיה רשאי לגשת לבחינה חוזרת, כולל מועד ב'.
 • א.5. תלמיד זכאי להערכה על הצטיינות בלימודים בתנאים הבאים:
 1. ממוצע ציוניו בתעודה מעל 85.
 2. ללא שליליים כלל. (כולל ציונים בשקידה והתנהגות).
 3. לומד את מלא תוכנית הלימודים של כיתתו במסלול לימודיו.
 4. ללא בעיות ביקור סדיר (איחורים וחיסורים).
 5. ציונו בהתנהגות לא הורד בשל העתקה ו/או לא נרשמה לו כל הערה על העתקה.
 • א.6. תלמיד המסיים מבחן לפני תום השיעור יישאר בכיתה עד לצלצול וינצל את הזמן להכנת שיעורי בית, קריאה וכו'.
 • א.7. תלמיד שאינו מתפקד מבחינה לימודית ומקבל ציונים בלתי מספיקים יישאר כיתה או לא ימשיך לימודיו בביה"ס.
 • א.8. תלמיד בכיתת מצטיינים חייב ללמוד בתכנית מלאה של כיתתו וכן ברמה מוגברת מתמטיקה ואנגלית.

2עליית כיתה של תלמיד בכיתת מצטיינים מותנית בממוצע תעודה של 85 לפחות במעבר מ- י' ל- י"א ו- 80 לפחות במעבר מ- י"א ל- י"ב, וללא שליליים. 

תלמיד שלא הגיע לממוצע זה יעבור ללמוד במסלול אחר. (קריטריונים נוספים להשארות במסלול מצטיינים יועברו לתלמידים והוריהם בפתיחת שנת הלימודים).

הגדרות כלליות כניסה למערכת