תפיסתו החינוכית של ביה"ס

מטרות:

ביה"ס רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית, במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל. 

ביה"ס מאמין כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר, ע"י מתן השכלה, ביצוע פעילויות חברתיות הנעשות בביה"ס וע"י דוגמא אישית של הצוות החינוכי של ביה"ס.

מטרות אלה משמשות קו מנחה לעבודתו החינוכית וההוראתית של ביה"ס לצד תפקידו של ביה"ס להעניק השכלה רחבה ככל האפשר לכל תלמידיו.

ביה"ס יכול לקחת עליו משימות רק אם הוא רואה את המורה כאדם הלוקח על עצמו את האחריות על תוצאות עבודתו. לכן, המורה בביה"ס ע"ש רוגוזין יפעל לשיפור דרכי הוראתו והתאמתם לתלמיד, לשיפור הסביבה החינוכית ולקיום מסגרת עבודה פוריה, מסורה, ונעימה עם צוות עמיתיו.

 

מטרות אלו מכתיבות לביה"ס יעדים מוגדרים והם:

  1. העשרת התלמידים בפעילויות לימודיות תרבותיות וחברתיות אשר יחזקו בהם את המימד של אחריות אישית וחברתית.
  2. חינוך התלמידים להתנהגות טובה, להתייחסות של כבוד לזולת, לקבלת אחריות אישית,סובלנות, לנכונות לעזור ולתרום,  כל זאת תוך יצירת סביבה חינוכית לימודית נאותה המונעת תסכול ומחזקת את האמון בבית הספר.
  3. חינוך לציונות, ליהדות, ולערכים של דמוקרטיה, זכויות הפרט וכבוד לזולת.
  4. חינוך להתעניינות ורגישות לנושאים חברתיים ופוליטיים, לביקורת בונה ולנכונות להיאבק נגד נגעי החברה.
  5. מיגור תופעות האלימות והוונדליזם על כל היבטיהן בביה"ס ומחוצה לו.    
  6. קידום השכלתם והרחבת ידיעותיהם של תלמידי ביה"ס, כל תלמיד לפי יכולתו.
  7. הרחבת מספר התלמידים המסיימים את ביה"ס בתעודת בגרות מיטבית.  
  8. צמצום נשירת תלמידים מביה"ס.                               

הגדרות כלליות כניסה למערכת