בית הספר המקיף ע"ש רוגוזין קרית אתא
חושבים חינוך, מחנכים לחשוב

הצוות הייעוצי

רכזת  – ענבל שגיא
צוות  ייעוצי-טיפולי
  יועצת שכבת י'ענבל שגיא
  יועצת שכבת י'מתי קטנר
  יועצת שכבת י"אענבל פרנקל
  יועצת שכבת י"אשולי ודש
  יועצת שכבת י"ברחל קפון
  יועצת שכבת י"ברחלי צורף

  יועצת ורכזת

  קליטת מורים חדשים

ענבר לבקוביץ
  עובדת סוציאליתגיליה רחמיאל
  פסיכולוגירון קרסנטי
  אחות ביה"סגילה עמר
שינוי גודל גופנים
ניגודיות