תקנון לתלמידים

תלמיד/ה יקר/ה, בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל.  בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות.  להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות שיביאו ליצירת אקלים של שיתוף פעולה, הגברת אחריות […]

מידע לתלמידים ולהוריםמבנה ביה"ס

בית הספר התיכון המקיף רוגוזין הינו בי"ס שש-שנתי הכולל: שתי חטיבות ביניים – כיתות ז'-ט' חטיבה עליונה אחת – כיתות י'-י"ב מכללה  -כיתות י"ג – י"ד בנתיב הטכנולוגי במגמת אלקטרוניקה.   הלימודים בחטיבה העליונה מתקיימים בשני נתיבים: עיוני טכנולוגי בנתיב  הטכנולוגי מתקיימים הלימודים עפ"י מגמות ומסלולי לימוד. התלמידים הלומדים במסלולים מוגברים ורגילים, מקבלים עם סיום לימודיהם תעודת בגרות של משרד […]

אודות