שכבת  י"א  –  שנה"ל  תשע"ז –   חלוקת  כיתות

רכזת – גלי דנא
יועצת – ענבל פרנקל
מגמה/מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מדעיםאמיר משה 

יא/2

עיוני +תקשורת – מוגברשני נחום 

יא/5

עיוני מוגברמירי בארי 

יא/6

עיוני מוגברגלי דנא 

יא/8

תקשורת – רגילאור צימר 

יא/9

מנהל – רגיליעל שלום 

יא/11

אומץשרי דובלרו 

יא/12

ח"מגליה קרניאל 

יא/14

 

מנהל– מב"ט

ציפי קבטנוי 

יא/16

מנהל– מב"טאדרעי שמרית 

יא/17

רכזת – מיכל בר לב
יועצת – שולי ודש
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשביםליאת פיירמן 

יא/1

עיוני מוגברליעד גבעתי 

יא/3

עיוני מוגברעפרה קליין 

יא/4

עיוני+אלק' – מוגברשרי פקמן 

יא/7

מב"רמיכל בר לב 

יא/10

אומץדניאל חייט 

יא/13

מנהל – מב"טליטל וייס 

יא/15

מכינה לבגרותחנה בן חמו 

יא/18

ח"מכנרת בן חורין 

יא/19

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת