שכבת י'  – שנה"ל תשע"ז   –  חלוקת  כיתות

 

רכזת –אידית גופמן

 

יועצת – מתי קטנר

מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשבים+מדעיםאידית גופמןי/1
עיוני מוגברחיים אבקסיסי/4
עיוני מוגברשרית מאייר 

י/6

עיוני+אלק' – מוגבראיריס דהן 

י/7

מב"רטל קפלוטו 

י/10

מנהל – רגילרונן דביר 

י/11

אומץשרון אמור 

י/12

ח"מאור גטניו-סיבוני 

י/14

חשמל+מנהל – מכינה לבגרותשמרית כהן 

י/16

רכזת – מרינה קרצ'מר
יועצת-  ענבל שגיא
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשבים+מדעיםירונה סולוביצ'יק 

י/2

עיוני מוגברבת אל וייס 

י/3

עיוני+תקשורת – מוגברמרגלית מזוס 

י/5

עיוני+אלק' – מוגברמרינה קרצ'מר 

י/8

תקשורת+מנהל – רגילמורן שמואלי 

י/9

אומץשחר שרביט 

י/13

חשמל+מנהל – מב"טאידית שושן 

י/15

מנהל – מכינה לבגרותאסנת אסייג 

י/17

 

ח"מ

מירב בוזי 

י/18

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת