יב הודעות

שכבת  י"ב  –  שנה"ל  תשע"ז – חלוקת  כיתות

 רכזת – אושרית רון
יועצת – רחל קפון
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשביםאדוארד ברודסקי 

יב/1

עיוני מוגבררונית בן דב 

יב/4

תקשורתאושרית רון 

יב/5

עיוני מוגבראינה סולומון 

יב/6

תקשורת+מנהל – רגילשולה אסולין 

יב/8

בגרות חלקיתקארין פינקלשטיין 

יב/11

אומץנטע גולן 

יב/13

 

ח"מ

מאיה שטיין כהן 

יב/14

רכזת – רויטל בר שלום
 יועצת – רחלי צורף
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מדעיםרויטל בר שלום 

יב/2

עיוני מוגבריסמין פליק 

יב/3

עיוני מוגבר + אלקטרוניקהרבקה בוזלק 

יב/7

תקשורת + חשמל – רגילמיטל טלבי 

יב/9

מב"רנאוה אייזיק-קוזין 

יב/10

אומץאודליה פינטו 

יב/12

מב"ט – מנהליובל הראל 

יב/15

ח"מזהבית אלפסי-ביטון 

יב/16

מב"ט – מנהלמילנה יסניץ 

יב/17

 

 

יא הודעות

שכבת  י"א  –  שנה"ל  תשע"ז –   חלוקת  כיתות

רכזת – גלי דנא
יועצת – ענבל פרנקל
מגמה/מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מדעיםאמיר משה 

יא/2

עיוני +תקשורת – מוגברשני נחום 

יא/5

עיוני מוגברמירי בארי 

יא/6

עיוני מוגברגלי דנא 

יא/8

תקשורת – רגילאור צימר 

יא/9

מנהל – רגיליעל שלום 

יא/11

אומץשרי דובלרו 

יא/12

ח"מגליה קרניאל 

יא/14

 

מנהל– מב"ט

ציפי קבטנוי 

יא/16

מנהל– מב"טאדרעי שמרית 

יא/17

רכזת – מיכל בר לב
יועצת – שולי ודש
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשביםליאת פיירמן 

יא/1

עיוני מוגברליעד גבעתי 

יא/3

עיוני מוגברעפרה קליין 

יא/4

עיוני+אלק' – מוגברשרי פקמן 

יא/7

מב"רמיכל בר לב 

יא/10

אומץדניאל חייט 

יא/13

מנהל – מב"טליטל וייס 

יא/15

מכינה לבגרותחנה בן חמו 

יא/18

ח"מכנרת בן חורין 

יא/19

 

י הודעות

 

שכבת י'  – שנה"ל תשע"ז   –  חלוקת  כיתות

 

רכזת –אידית גופמן

 

יועצת – מתי קטנר

מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשבים+מדעיםאידית גופמןי/1
עיוני מוגברחיים אבקסיסי/4
עיוני מוגברשרית מאייר 

י/6

עיוני+אלק' – מוגבראיריס דהן 

י/7

מב"רטל קפלוטו 

י/10

מנהל – רגילרונן דביר 

י/11

אומץשרון אמור 

י/12

ח"מאור גטניו-סיבוני 

י/14

חשמל+מנהל – מכינה לבגרותשמרית כהן 

י/16

רכזת – מרינה קרצ'מר
יועצת-  ענבל שגיא
מגמה/ מסלולמחנך/תכיתה
מצטיינים – מחשבים+מדעיםירונה סולוביצ'יק 

י/2

עיוני מוגברבת אל וייס 

י/3

עיוני+תקשורת – מוגברמרגלית מזוס 

י/5

עיוני+אלק' – מוגברמרינה קרצ'מר 

י/8

תקשורת+מנהל – רגילמורן שמואלי 

י/9

אומץשחר שרביט 

י/13

חשמל+מנהל – מב"טאידית שושן 

י/15

מנהל – מכינה לבגרותאסנת אסייג 

י/17

 

ח"מ

מירב בוזי 

י/18